ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ