ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Φωκίδας