Ανακοίνωση -καταγγελία του Συλλόγου Αλιέων Αιτωλικού-Μεσολογγίου «Το Αιτωλικό»