Αν ένα παιδί πάρει αγάπη θα μάθει να αγαπά και να δίνει αγάπη

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ