‘Αμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη ο Μάκης Μπελεβώνης