Αμετακίνητοι οι διαιτητές, προς αναβολή η αγωνιστική!