Αλλεπάλληλες αρνητικές πρωτιές και οικονομικές πληγές στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ