Αλλαγή διοίκησης στο ιστορικό 1ο Σύνταγμα Πεζικού "Σαγγάριος" στην Φλώρινα (φωτο)