Αλέξανδρος Πουρσανίδης : Θέλω να ξεπεράσω το φράγμα των 75 μέτρων