Ακύρωσε την εκδήλωση του στο γήπεδο του Μπουροδήμου ο Ψαθάς