Ακόμα και τα πρόβατα έκλεβαν οι Γερμανοί το 1941 στη Λαμία