Αιτωλοακαρνανία: Οι διαφορές για τα χωράφια τους έστειλαν στο τμήμα