Αιτήσεις για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια και τις λίμνες της ΑΜΘ