Αίσωπος: Η συνεργασία μας με την δημοτική αρχή απέδωσε