Αίνιγμα: Μπορείς νά αναιρέσεις τό Πυθαγόρειον Θεώρημα; Μπορεί Ό Θεός; Είναι εφικτόν νά αναιρεθεί ή αυτοαναιρεθεί;…