Αγρίνιο: Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για το Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας