Αγρίνιο-Νέα πρόστιμα σε καταστηματάρχη και σε πελάτες