Αγρίνιο: Κέρδισε 25.000 στο ΚΙΝΟ με δελτίο αξίας 500 ευρώ.