Αγρίνιο :Διοργάνωση Ημερίδας για την Κυκλική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο Πατρών