Αγιασμός έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο - Λύκειο της Ύδρας