Αγία Σκέπη της Θεοτόκου: Η εμφάνιση της Παναγίας στον πόλεμο του ’40 (Βίντεο – μαρτυρία)