Αγγλογαλλικός «πόλεμος» για την καραντίνα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών