Αφοί Κουντουρά Ο.Ε.: η διαχρονική αξία της τέχνης του χαλκού