ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-«Προσωρινή ανακούφιση» με μεταφορά απορριμμάτων της Κέρκυρας στην Ήπειρο

Προέλευση