Αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕ μεγάλο αιολικό πάρκο στη Λάκκα Σουλίου