Α΄ κατοικία: 17.925 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για προστασία