8 Νοεμβρίου, των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ , με το Παπικό ημερολόγιο