6.570.000 ευρώ για νέες γέφυρες στον ποταμό Σύθα και στο ρέμα Σκουπέικο