6 σεισμικές δονήσεις σε 25 λεπτά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα ξύπνησαν τη Δυτική Μακεδονία