5.648.420,79 ευρώ για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο του δήμου Ορεστιάδας