5 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΙΣΑΜΟΥ