4ο Δημ. Σχ.: Δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 4η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»