300 μαθητές και 68 καθηγητές στην Λέσβο από την δράση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου