3 συλλήψεις, 5 αναστολές λειτουργίας και 443 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε 53.626 ελέγχους σ’ όλη την Ελλάδα