2ος Τομέας του Προγράμματος του συνδυασμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΠΤΥΞΗ -ΣΥΝΟΧΗ για την περιοχή του Τυχερού.