2η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018