28η Οκτωβρίου 1940 - 28η Οκτωβρίου 2020 Ανακοίνωση της ΠΓ του ΕΠΑΜ