27χρονος έκλεψε το παγκάρι εκκλησίας στο Παναιτώλιο και αναζητείται