23.539,99 ευρώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του δημοτικού κολυμβητηρίου Ξάνθης