"23": παρουσίαση/απόσπασμα από τη συλλογή διηγημάτων του Νίκου Βαρδάκα