2,3 εκατ. ευρώ για ασφαλτοστρώσεις στην ορεινή Κορινθία