20 χρόνια Ε.Π.Ε.: Παρόντες στην εκδήλωση εκπρόσωποι του "Εν Σώματι Υγιεί" Βέροιας