2 Φεβρουαρίου: Η συνέλευση του συλλόγου Αινήσιο Δέλτα

Προέλευση