1η Οκτώβρη & Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας! Αφιερωμένη στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου!