19 κατασχέσεις λογαριασμών ανά ώρα το 2018 από την εφορία