17 χώρες διαθέτουν το 70% της χλωρίδας και της πανίδας στον κόσμο