1.622 τροχονομικές παραβάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 16 Σεπτεμβρίου 2023