-14 κιλά & συνεχίζει: Πως κατάφερε η Σπυροπούλου να χάσει τα περιττά κιλά ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα