«13η σύνταξη και ΦΠΑ θα εφαρμοσθούν την αμέσως επόμενη εβδομάδα»