120 δόσεις: Επιπλέον χρόνος για ένταξη, αδιαφορούν οι μεγαλοοφειλέτες